Hvor ofte skal jeg gå til tandlæge?

Hvor ofte skal jeg gå til tandlæge? Måske har du tænkt over dette spørgsmål før. I dette indlæg giver Marianne dig svaret, og gør os allesammen klogere på de tre kategorier: Grøn, gul eller rød. Tak fordi du læser med på HELSEBOOST.dk ?

Sponsoreret indhold
Hvor ofte skal jeg gå til tandlæge

Hvor tit man skal gå til tandlæge, afhænger af flere faktorer. Sundhedsstyrelsens har udarbejdet nogle nationale kliniske retningslinjer, som tandlægen skal følge, og de retningslinjer er baseret på individuelle forhold, om hvor ofte den enkelte behøver at gå til tandlæge.

Retningslinjerne er inddelt i tre forskellige kategorier: grøn, gul og rød. Når du er til et tandlægeeftersyn, laver tandlægen/tandplejeren et individuelt skøn af dine tænders sundhed og placerer dig i én de tre kategorier.

Grøn patient

Den grønne kategori er for dig, der har sunde tænder og mund, og som kun har en lille risiko for at få tand- og mundsygdomme. Typisk vil du som patient i denne kategori blive indkaldt med 12-24 måneders mellemrum.

Gul patient

Den gule kategori er for dig, der måske nemt får huller i tænderne, har parodontose eller har andre sygdomme. Denne kategori er for dig, der selv kan gøre noget for at få sundere tænder – det kan bl.a. være at spise/drikke mindre sukkerholdigt eller børste bedre tænder.

Rød patient

Den røde kategori er for dig, der har sygdom i munden og ikke selv kan gøre noget for at stoppe sygdomsaktiviteten. Risikogruppen er bl.a. patienter, der er i medicinsk behandling og som i den forbindelse har udviklet mundtørhed. For lidt spyt i munden øger risikoen for at få huller i tænderne. Det kan også være, hvis du f.eks. har diabetes og fremskreden parodontose. Det kan være svært at flytte til en anden farve, hvis man først er havnet i denne kategori. Typisk vil du blive indkaldt hver 3-5 måned i denne kategori.

Hvilken kategori man tilhører, kan ændre sig flere gange i livet. Hver gang man er til et eftersyn, vurderes det, om man skal forblive i samme kategori.

Slimhindelidelser

Det er ikke kun tænderne, der bliver tjekket ved et tandeftersyn. Slimhinderne bliver også vurderet og undersøgt. Der kan opstå maligne tilstande i slimhinden, der også skal holdes øje med – det tænker mange ikke over. Det er vigtigt at reagere, hvis man selv oplever forandringer i mundslimhinden, eller f.eks. hvis et sår i munden ikke heler.

Vær opmærksom på, at du ikke må gå til tandlæge, hvis du har et forkølelsessår i udbrud på grund af den store smitterisiko.

Kan man gå oftere, end tandlægen anbefaler?

Hører du til én af de mange, der danner store mængder af tandsten, så kan du godt komme oftere for at få renset tænderne. Det er dog ikke sikkert, at du nødvendigvis kan få tilskud fra det offentlige hver gang. Snak med din tandlæge/tandplejer om det.

Det er altså en individuel bedømmelse, der afgør, hvilken kategori man tilhører, og hvor ofte det vurderes, at man skal gå til tandlæge.

Det anbefales altid at gå regelmæssigt til tandlæge.