Stjernetegn – Alt du bør vide om stjernetegn

I mange år har rigtig mange mennesker interesseret sig for stjernetegn - og sætter man sig lidt dybere ind i tingene, forstår man egentlig godt hvorfor. Stjernetegn er nemlig rigtig interessante, og der kan kobles mange sjove teorier og historier op på de enkelte stjernetegn.

Guide til stjernetegn

Her har vi samlet alle stjernetegn, og ved hjælp af vores guide kan du blive lidt klogere på dit eget stjernetegn. I nedenstående afsnit, kan du blot vælge det stjernetegn, du har interesse for, og du vil blive præsenteret for de forskellige karakteristika, der kendetegner personer født i den aktuelle periode på stjernetegnet.

Vi håber at vores guide, kan gøre dig lidt klogere på de forskellige stjernetegn. Rigtig god læselyst!

Spring direkte til dit stjernetegn:


Hvad er et stjernetegn?

Alle mennesker har et stjernetegn. Stjernetegnet symboliserer den inderste kerne og ånd i det enkelte menneske, og det kan i princippet fortælle meget mere om personen end som så. Der findes ingen dårlige stjernetegn, men der findes naturligvis gode og dårlige måder at forvalte energien på. Stjernetegnet bliver givet ud fra solens standpunkt, i forhold til hvilken periode den enkelte er født i.

Det vil sige, at tegnet er styret af solens placering. Soltegnet er blot én af de faktorer, som har indflydelse på menneskets stjernetegn, men er til gengæld den mest dominerende. Andre faktorer der også kan spille ind i forhold til menneskets tegn, er eksempelvis planeter. Dog vil det have en anden indflydelse på menneskelivet, end soltegnet har det.

Inden det bliver for nørdet, lad os kigge lidt nærmere på hvorfor man bør kende sit stjernetegn, og om der rent faktisk er hold i teorien omkring; nogle stjernetegn passer bedre sammen end andre.

Hvorfor bør jeg kende mit stjernetegn?

Det kan være en god idé at kende sit stjernetegn, hvis man kommer ud for vanskelige situationer i livet, hvor det er nødvendigt at have kontrol over krop og sind. Kender man sig selv godt, er det nemmere at være i stand til at træffe rationelle beslutninger. Stjernetegnet kan være med til at give mennesket en idé om ens individuelle jeg, som er med til at skabe noget forståelse for den enkelte.

Det er essentielt, at man forstår hvorfor man reager som man gør, da det kan blive lettere at udvikle sig som menneske fremadrettet.

Hvilke stjernetegn passer sammen?

Mange undrer sig altid over, om det er en logisk sammenhæng mellem, at nogle stjernetegn passer bedre sammen, sammenlignet med andre. Det giver naturligvis ikke mening, at vælge kærligheden på baggrund at et stjernetegn, men det er måske en god idé at være bekendt med at nogle stjernetegn er naturlig kompatible, mens andre kræver en større indsats for at få et forhold til at fungere. Stjernetegnet er fundamentet, og er ikke det styrrende element i forhold til om du og din partner passer sammen – det er mere et beskrivende element, som kan være med til at forklare hvordan i som mennesker kommer ud af det med hinanden.

Alle mennesker besidder forskellige egenskaber, og stjernetegnet er medvirkende til hvordan to mennesker samarbejder, og om man føler sig tilpas i hinandens selskab.

Du har sikkert erfaret, at nogle mennesker falder du i hak med fra første sekund, mens andre kræver en større individuel indsats, før I er på bølgelængde. Det også det som beskrives som kemien mellem to mennesker.

Føler man ikke at man er på bølgelængde med et andet menneske, kan man meget hurtigt komme til at virke arrogant, sur, utålmodig, eller ikke nærværende. Dette er meget let at mærke for den anden part,  hvilket heller ikke ligefrem fremmer kemien mellem to mennesker. Det er også derfor man siger, at førstehåndsindtrykket er det vigtigste. Her er det sådan set underordnet, om der er tale på arbejdspladsen, eller på en date. Ens førstehåndsindtryk er alfa omega, og man kan lynhurtigt fornemme om kemien er der, eller ikke. Dog kan kemi opstå på mange måder – stjernetegnet skal derfor igen mere ses som et beskrivende element i den proces.

Derfor; er din partner og du vidt forskellige, behøver det ikke være nogen dårlig ting. Tværtimod. Det at have to helt forskellige syn på livet, kan til tider være en fordel.

Hvilke stjernetegn findes der?

Her kan du se hvilke datoer høre til de forskellige stjernetegn. Der findes i alt 12 stjernetegn.

Stjernetegnet Vandmand
Vandmanden
20. jan. – 18. feb.
Fisk stjernetegn
Fisken
19. feb. – 19. mar.
Vædder stjernetegn
Vædderen
20. mar. – 19. apr.
Stjernetegnet Tyren
Tyren
20. apr. – 20. maj.
Tvillingen stjernetegn
Tvillingen
21.maj. – 20. jun
Krebs stjernetegn
Krebsen
21. jun. – 21. jul.
Løven
Løven
22. jul. – 22. aug.
Jumfru stjernetegn
Jomfruen
23. aug. – 22. sep.
Vægten stjernetegn
Vægten
23. sep. – 22. okt.
Skorpion stjernetegn
Skorpion
23. okt. – 21. nov.
Skytten stjernetegn
Skytten
22. nov. – 21. dec.
Stjernetegnet Stenbuk
Stenbukken
22. dec. – 19. jan.

Nu er du blevet introduceret for de forskellige stjernetegn, samt hvad et stjernetegn er. Næste skridt bliver at dykke lidt længere ned i de forskellige stjernetegn, sådan du bliver lidt klogere på dig selv og dine nærmeste. Måske vil du kunne kende dig selv i noget af det.

Brug ovenstående indholdsfortegnelse for at komme frem til det aktuelle stjernetegn, ellers kan du blot vælge at scrolle videre herfra.

En vigtig pointe

Inden vi begynder at uddybe de forskellige stjernetegn yderligere, er det vigtigt at pointere, at ingen personer inden for samme stjernetegn vil være helt ens. Vi har allesammen vores eget personlige jeg, men ønsker man at få et dybere indblik i ens individuelle indentitet, kan man få udarbejdet et personligt horoskop. Horoskopet vil kunne fortælle dig alt om din personlige udvikling, og i den sammenhæng komme ind på nogle af de her centrale elementer, man søger svar på, når man læser om sit stjernetegn. Det kan være karriere, personlighed, økonomi, venner, familie og ikke mindst kærlighed.

Brug derfor denne stjernetegns guide, til at få et overordnet indblik i dit stjernetegn, men for at få et dybere indblik, med gode råd, løsningsforslag og en nærmere beskrivelse af dig som person, kræver det et professionelt udarbejdet horoskop.

I prioriteret rækkefølge kan der læses om de 12 forskellige stjernetegn nedenunder her.


Vandmanden – 20. januar – 18. februar

Det første stjernetegn vi tager fat i er vandmanden. Dette tegn er traditionelt styret af Saturn, men også Uranus er blevet tillagt en betydning, siden planeten blev opdaget.

Kigger man på stjernetegnets fysiske relation, knyttes den til lægge, ankler og kredsløbet.

Vandmanden er mere udadvendt i sine energiudladninger, hvilket skyldes den mere maskuline natur vandmanden typisk har. Vandmanden befinder sig godt i sociale grupper og organisering, som har en sammenhæng til lufttegnet. Er man vandmand, har man en klar idé om hvad godt er – det kommer også til udtryk i en lidt stædig facon, når det gælder meninger. Man accepterer ikke at ens holdning, ikke bliver hørt, og disse bliver ofte delt med et klart udtryk – også i sociale forums.

Da vandmanden er et vandtegn, er der en forbindelse til følelserne – herunder særligt de menneskelige. Ydermere er det ikke usandsynligt, at vandmanden kan være meget spontan og sporadisk.

Vandmandens energi er i sin kerne venlig, og udtrykker sig gennem sociale relationer. Vandmanden går ind for fælles idéer, som spiller en større rolle end følelser. Dog bliver der stadigvæk ikke gået på kompromis i forhold til tegnets holdninger, som for nogen måske kan få vandmanden til at virke kolde og distanceret. Dog kommer det ofte til udtryk i forhold til formidlingen, hvilket betyder at vandmanden kan skabe en bedre balance, ved at dele  mere varme og personlighed i sin udtryksform.


Fisken – 19. februar – 19. marts

Det næste stjernetegn vi vil vende er fisken. Dette stjernetegn er styret af Jupiter, men også Neptun har siden sin opdagelse, blevet tillagt en betydning.

Tager man udgangspunkt i stjernetegnets fysiske tilknytning, er det her tale om fødderne og lymfesystemet.

Modsat vandmanden, er fisken mere feminin i sin natur, hvilket også kommer til udtryk i en mere lydhør og forstående måde at udtrykke sine energier på. Der er ikke altid behov for den store planlægning, og det er helt okay, at blot tage det hele som det kommer. Det er et følelsesladet tegn, med en spontan identitet.

Det sensitive “jeg” er også fiskens fordel, når det kommer til kreativitet, omsorg og overskud. Ofte har fisken en relation til musik eller film, men også natur og folk der har brug for omsorg. Overordnet er tegnet et symbol på drømmen, skuffelser og den åndelige berigelse. Vi har alle sammen brug for at støde på fisken en gang i mellem.


Vædderen20. marts – 19. april

Nu kommer vi til det tredje stjernetegn i den prioriterede rækkefølge. Denne gang handler det om vædderen, der er styret af planeten Mars.

Vædderen har en fysisk tilknytning til hovedet, og vi er igen mere over i en generel maskulin natur – ligesom det gjorde sig gældende med vandmanden.

Kvag den mere maskuline natur, er der mere gennemslagskraft i tegnets energi. Vi har her fat i et tegn, der altid går efter at komme først, hvor kortsigtede mål er vigtige, og konkrete resultater opnås hurtigt. Det hænger også sammen med vædderens tegn, som er et ildtegn. Et tydeligt karaktertræk, er typisk at man vil have et behov for ens holdninger markeres på en dynamisk måde. Dette betyder også at vædderen, opererer med handlinger og ikke blot meninger. Der er eksekvering bag.

Det er ikke usandsynligt, at vædderen er en smule utålmodig, som ligeledes hænger sammen med de kortsigtede mål og de konkrete resultater. Ydermere finder man en form selvoptagethed, der i høj grad kræver, at man som vædder også husker at være opmærksom på andres behov, for at undgå konflikter og spændinger.


Tyren – 20. april – 20. maj

Stjernetegn nummer fire er tyren. Dette tegn er styret af Venus.

Tyren har en fysisk tilknytning til halsen, og siges at have en feminin natur, og er generelt en mere passiv og modtagelig person i dets udtryk.

Tyren er ekstremt velholdende, hvilket også betyder, at hvis der er sat et mål, bliver man ved indtil målet er nået. Man er meget loyal, hvilket kommer til udtryk i daglige pligter. Det er sjældent at tyren får fuldendt sine ærinder. Dette betyder også, at der altid er en smule skepsis, hvis noget skal foregå på en ny måde, eller hvis der kan opstå forandringer, som gør at man er nødsaget til at vælge en ny retning.

Man mener også at tyren er knyttet til naturens ressourcer, som ofte gør at man associere tyren med finans og sikkerhed. Tyren største fordel, som er vedholdenhed, bliver også den største udfordring. Til tider er det acceptabelt, at tage lidt mere løst på tingende, eller skippe dagens faste rammer. Dette kan ligeledes være med til at åbne op for nogle nye muligheder. Til gengæld er tyren en sand livsnyder, og generelt god til at skelne mellem dagens to-do og afslapning.


Tvillingen – 21. maj – 20. juni

Nu tager vi fat på tvillingen. Tvillingen er det femte stjernetegn i dette indlæg på HELSEBOOST. Tvillingen er styret af planeten Merkur.

Tvillingen er fysisk tilknyttet til hænder og lunger. Samtidig bevæger vi os nu igen over i en mere maskulin natur, hvor tyren forinden var mere feminin. Tvillingen er ligeledes også et lufttegn, der kommer til udtryk i tegnets tilknytning til kommunikation, mental kontakt og social interaktion.

Tvillingen behøver ikke nødvendigvis at have det hele i faste rammer, men har det i princippet bedst under omskiftelige forhold, hvor der er mulighed for fleksibilitet og behov for tilpasning. Tegnet har en form for nysgerrighed, der ikke finder et standardiseret 08-16 job særlig interessant. Tvillingen er generel god til at håndtere flere bolde på én gang, og er ikke bleg for at dele gode idéer, men behovet for at realisere dem er nødvendigvis ikke særlig stor.

Tegnet signalerer en stor alsidighed og mestrer kommunikationen.


Krebsen – 21. juni – 21. juli

Krebsen er stjernetegn nummer 6, hvilket også betyder at vi er halvvejs i forhold til de 12 stjernetegn der findes. Krebsen er styret af månen.

Dette tegn har en fysisk tilknytning til bryst og mave. Krebsen vurderes at have en feminin natur, og er generelt meget modtagende i sin energi. Her er tale om et tegn der er tæt knyttet til moderlige og familiære egenskaber. Dette gør også at krebsen typisk er meget omsorgsfuld, og forbundet med det emotionelle. Man er meget loyal og prioriterer nære relationer, og er af person sensitiv indadtil, men ikke nødvendigvis udadtil.

Krebsen er en god ven, der med sin loyalitet besidder en unik og troværdig egenskab. Dog er krebsen meget hemmelighedsfuld af natur.

Her er tale om et stjernetegn med stærke følelser og en stærk intuition.


Løven – 22 juli. – 22 august

Så blev det løvens tur. Løven er et stjernetegn der styres af solen.

Løven har en fysisk tilknytning til hjertet og ryggen, og er af natur primært maskulin. Løven er som udgangspunkt ikke et stjernetegn, der har jordens mest objektive syn på sig selv. Her er tale om en identitet, der er meget udadvendt i sin energi, som bevarer og bygger den individuelle karakter.

Det er ikke usandsynligt at løven vil afspejle sig selv i sine omgivelser – hvilket negativt kan komme til udtryk gennem individets stolthed, narcissisme og selvtilstrækkelighed. Omvendt vil det positivt komme til udtryk gennem varme, livsglæde og en legende natur. Der vil ofte være en tilknytning til børn eller underholdning.

Opsummeret er det en stærk autoritet, der har en indflydelse på sin omverden. Dog skal objektiviteten huskes.


Jomfruen – 23. august – 22. september

Stjernetegn nummer 8 er jomfruen. Jomfruen styres af Merkur.

Dette tegn har en fysisk tilknytning til fordøjelsen, og som udgangspunkt en feminin natur. Dette betyder også at der en modtagende energi. Jomfruen er også et jordtegn, der menes at have en forbindelse til materielle ting og praksis sans.

Jomfruen kan godt være en smule perfektionistisk, hvilket både kan komme til udtryk privat som professionelt. Dog er der tale om en person med en god tilpasningsevne, der altid arbejder hårdt og motiveret. Trods den høje arbejdsmoral, er der stadigvæk overskud til at hjælpe og stå til rådighed for andre, hvis nødvendigt.

Selvom arbejdsmoral klart er en styrke, kan det også med sin overanalysering, og til tider lidt firkantede tænkning også blive jomfruens udfordring. Det handler tit om man dyrker sin fantasi, men også tillader eventuelle impulser der måske ikke er relevante. Det hele behøver ikke altid at give mening.


Vægten – 23. september – 22. oktober

Så blev det vægtens tur i vores stjernetegns guide. Vægten er styret af Venus.

Vægten har en fysisk tilknytning til nyrerne, og har en maskulin natur. Af person er vægten meget social og udadvendt af natur, og er generelt meget dynamisk i sin udtryksform.

Vægten er meget bevidst omkring og klar omkring sine mål – både professionelt og privat. Nogle af de primære kerneværdier for vægten, er rimelighed, ærlighed og retfærdighed. Vægten er meget opmærksom på, om der skabes en balance, hvilket også er et interessepunkt i forhold til at få mennesker til at fungere gnidningsfrit sammen. Med andre ord er vægten “måske” også stjernetegnets HR-afdeling.

Den store interesse for omverden, samt de mennesker som er omkring én, er også med til at vægten ofte kan glemme sig selv. Det er derfor også vigtigt, at man kan erkende egne behov, for også at skabe en individuel balance. Det hele handler i bund og grund om harmoni.


Skorpionen – 23. oktober – 21. november

Skorpionen er et stjernetegn der traditionelt set er styret af Mars, men også Pluto er blevet tillagt en betydning siden dens opdagelse.

Den fysiske tilknytning til dette stjernetegn er de seksuelle organer og udskillelse af affaldsstoffer.

Overordnet menes det at tegnet har en feminin natur, hvilket også betyder et mere passivt udtryk. Eftersom skorpionen også er et vandtegn, er der en relation til følelserne – herunder særligt de instinktive såsom seksualitet og overlevelse. Det er også et stjernetegn der prøver at skabe en følelsesmæssig sikkerhed i en truet verden, hvorfor man også ofte associere skorpionen med jalousi og lidenskab.

Udadtil virker skorpionen meget sikker, og har generelt en meget stærk selvkontrol, dog kan der bagved lure hemmeligheder.

Overordnet har skorpionen en energi der viser stabilitet, præget af beslutsomhed.


Skytten – 22. november – 21. december

Stjernetegn nummer 11 er skytten. Skytten er styret af Jupiter.

Den fysiske tilknytning er til bækkenet, hofter og lår. Stjernetegnet har en maskulin natur, hvilket også kan opleves i den aktive energi. Vi har at gøre med et ildtegn, der knyttes til identitet. Skytten søger ofte en dybere mening med alting, og meningen med menneskets eksistens.

Som udgangspunkt er skytten både forandringsvillig og fleksibel. Ydermere karakteriseres skytten med kærlighed til sandhed og retfærdighed, der ligeledes hænger sammen med tilknytningen til tegnets religion og filosofi.

Skytten vil gerne afprøve sine grænser, og er vild med at rejse. Man er som person ikke bleg for at være direkte, hvilket ens omgangskreds ofte vil kunne erfare. Dette betyder også at skytten for nogen vil virke uforskammet, men det ligger blot i tegnets natur at være åben og direkte.


Stenbukken – 22. december – 19. januar

Det sidste stjernetegn er stenbukken. Dette tegn styres af Saturn.

Det er en fysisk tilknytning til knæene, og til et vist punkt også til led, hud og knogler. Stenbukken har en feminin natur, som er mere modtagende i sit energiudtryk.

Stenbukken lægger en stor værdi og energi i planlægning, og arbejder med målrettede målsætninger på lang sigt. Stenbukken sættes også i forbindelse med jordtegnet, der betyder at man som person er praktisk anlagt og har en interesse i materielle genstande.

Tegnet stræber efter ære og anerkendelse, men det bliver ikke taget for givet. Stenbukken har nemlig en tendens til at arbejde hårdt, og bliver ikke sådan lige slået omkuld. Dette er ligeledes også tegnets største udfordring, da det kan betyde at man til tider glemme at være omsorgsfuld og følelsesmæssig interesseret i andre mennesker.

Afrunding

Husk at den bedste energi kommer fra en sund livsstil. Få dine grøntsager og husk motionen, så er du godt på vej. Rådene herover erstatter ikke din normale sundhed, men skal kun ses som inspiration til din allerede aktive livsstil.

Nu har vi været igennem alle 12 stjernetegn. Måske kunne du nikke genkendende til flere af de ting, som er de primære kendetegn for lige netop dit stjernetegn. Har du yderligere spørgsmål til indlægget, eller dit stjernetegn er du velkommen til at tage kontakt til HELSEBOOST. Mange tak fordi du læste med.


Stjernetegn: Alt du bør vide om stjernetegn
Forfatter: Lau Christensen
Udgivet d. 24.10.2018
Redigeret d. 20.03.2023