Hvad er demens?

Vi har nok alle hørt om demens. Men hvad er det egentlig og er der en bestemt grund til at man får det?

2 kvinder på hængekøje. 1 er dement

Hvad er demens

Demens er en tilstand, som svækker de mentale færdigheder. Det er en sygdom, som kan ramme pludseligt. Demens stammer fra det latinske ord dementiae som betyder ” væk fra sindet” Der har været mange undersøgelser, hvorfor demens opstår, men der er ikke blevet fundet en enstydigt svar på dette.Dog ved man at grunden til man får det er sygdom i hjernen, som går ind og påvirker vores hjernes normale funktioner og dermed skaber de følger som demens har.

Demens er en sygdom

Der findes over 200 forskellige sygdomme som kan medføre demens. Den mest kendte sygdom som medfører demens er ”Alzheimers” og i Danmark er det ca. 50.000 som lider af denne forfærdelige sygdom.

De fleste har måske set deres kære bedsteforældre blive ramt af demens, eller andre ældre personer, og det er oftest også når man kommer op i alderen, at demensen kan indtræder. Dog er det ikke korrekt, at det skyldes alderen. Det er som tidligere nævnt en sygdom, som kan ramme alle hvis man er uheldig, uanset hvor gammel man er.

Muligt at leve med sygdommen

I dag kan man godt leve længe med sin demens sygdom. I progressionen med at sygdommen forværres, får man typisk brug for mere og mere hjælp til de daglige pligter. Desværre findes der ikke nogen kur på denne forfærdelige sygdom. Man bliver som familiemedlem ofte meget berørt af situationen, hvis ens kære bliver ramt af demens. Men det er vigtigt man ikke giver op. Fordi demens ramte og både gode og dårlige dage, hvor på de dårlige kan de slet ikke genkende dig, men du kan være med til at gøre deres dag fantastisk hvis de har en af de gode dage.

Der ses ofte dement ramte personer, som lever med sygdommen i mange år endda årtier. Det er dog vigtigt at man som pårørende til sygdommen indser, at det desværre kun går en vej. Men dermed sagt, kan der sagtens gå årtier, før at det er virkelig slemt.

Det er vigtigt, hvis man har mistanke om at ens familiemedlem eller venner for dens sags skyld lider af demens, at man får det italesat. Dermed kan man få en diagnose, hvis det er demens. Det er nemlig muligt at mindske symptomerne med behandling, og derudover kræver de pleje og omsorg. Derfor er det vigtigt at søge læge, ved selv de mindste symptomer, så man hurtigere kan komme i behandling.

Symptomer:

  • Hukommelsestab  
  • Regnefærdighed
  • Overblik og problemløsning
  • Evnen til at huske personnavne
  • Evnen til at finde ord og benævne ting
  • Evnen til at finde vej