Bliv ven med din sårbarhed og opnå styrke

Opfattelserne af svaghed er mangeartet. Svaghed kan være noget bedømt af din ydre verden eller en indre oplevelse i dig selv, noget du føler i nogle situationer eller perioder af dit liv.

Helle Kuszon – Opus kropsterapi


I den robusthedskultur vi lever i, ses et udtryk for følelser som en svaghed, og det er derfor ikke så underligt, at folk på stribe går ned med stress. Selv unge og børn helt ned i børnehavealderen er registreret med stress. For de voksnes vedkommende skyldes det den forventning til dem om et være effektive, jonglere 2 karriere og familieliv og at stå til rådighed i døgndrift for venner, familie og arbejdsgiver inklusiv på de sociale medier. Hertil kommer at føre et rigt fritidsliv med fitness og mange sociale arrangementer.

Vi skal så at sige:

Bide tænderne sammen
Lægge os i selen
Spænde ballerne
Stramme os an
Tage os sammen
… og komme op på hesten igen!

Der er ikke overskud til at lande i et nærvær med sine nærmeste og endsige sig selv! Nuet går tabt, og er det liv så egentlig så rigt, som det ser ud?

Du er da ellers så stærk …

… kan folk sige, når du står på arbejdet og græder, uforstående overfor hvor tårerne kommer fra. De har set et mennesker, der var ovenpå, en arbejdshest, en overskudsagtig pleaser der sprang ind og tog opgaver. Og det er du også. BARE IKKE HELE TIDEN! Dine kolleger bliver rystet i deres grundopfattelse af, hvem du er. Du får følelsen af svaghed og ønsker bare igen at:

Bide tænderne sammen
Lægge dig i selen
Spænde ballerne
Stramme dig an
Tage dig sammen
… og komme op på hesten igen!

MEN…! Hvad ville der ske, hvis vi mødte os selv og hinanden på en anden måde i vores sårbarhed. Hvis den nu blev anerkendt som noget naturligt, en del af det at være menneske. At vi kunne få lov og tid til at være i det, følelserne nu engang havde oversvømmet. Muligheden er der for, at vi ville lære noget af det, blive klogere og stærkere. Muligheden er der for, at vi ville føle os set og rummet af omverdenen og gode nok, som dem vi er istedet for svage og utilstrækkelige, mens vi strammer os an for at vise/bevise, at vi kan klare alt.

Hvorfor?

Jo, fordi sårbarhed findes, og vi skal ikke prøve at lade som om, den ikke gør eller jage den på flugt, når vi føler os svage. Det ville være det samme som at sige, at der er noget galt med at føle sig svag, at der er noget galt med os! Vi må godt være sårbare og have brug for hjælp!

Skyld og skam over vores egen utilstrækkelighed sætter sig i kroppen som spændinger, der kan være invaliderende og svære at slippe af med. Først når du forstår, at det at bide tænderne sammen resulterer i kæbespændinger og hovedpine og ændrer din adfærd, kan du blive fri for dem.

Det at vise din sårbarhed, når den er der, udtrykke dine følelser, når de er der, er din virkelige styrke. Du får det bedre og dine udbrud bliver ikke små skræmmende ekplosioner, som omverdenen har svært ved at takle, men forløsende flow, som viser andre, at følelser er okay, gode og autentiske. Uden tvivl skaber denne åbenhed og rummelighed mellem mennesker en dybere og mere ærlig kontakt og en oplevelse af samhørighed.

I kropsterapien kan vi hjælpe dig derhen, hvor du kan rumme dine følelser og give dem plads. Med udgangspunkt i et holistisk syn på at krop og psyke hænger sammen, er kropsterapi en behandling, som gennem behandling af kroppen og samtale får åbnet op for veje til at blive bevidstgjort om dine tanker, følelser og adfærd og giver dig mulighed for bearbejde gammel bagage og ændre uhensigtsmæssige mønstre i dit liv. Herigennem vil dine kropslige symptomer lindres eller helt forsvinde, og du bliver bedre til at mærke tegnene fra din krop, der kan fortælle dig, hvordan du virkelig har det, hvad du vil og ikke vil og som hjælper dig med at få sat dine grænser, inden de bliver overtrådt eller du får stress.

Vi er mennesker med hud og hår og og er fælles om at have sårbarhed og styrke. At give der er lov til at være, holder vores forstand og vores helbred i balance.