Støt den mentale sundhed hos mennesker med fysiske handicaps

Sponsoreret indhold

Intet menneske er helliget fra at få fysiske funktionsnedsættelser. Handicap (enten fysisk eller mental) kan opstå efter pludselig skade eller som konsekvens af en sygdom. Uanset hvad tilfældet er, er det helt afgørende, at du eller mennesket, du er pårørende til, får dén hjælp, som er nødvendig for at trives fysisk og mentalt.

Det er en livsomvæltende situation at have funktionsnedsættelse. Det kan være kronisk eller i en midlertidig periode.

Der findes forskellige løsninger for at få specialiseret handicaphjælp herhjemme, som kan skræddersyes i forhold til den pågældende situation.

Hvorfor vælge handicaphjælp fra et privat firma?

Når du henvender dig til et privat firma, bliver du betragtet og behandlet som en kunde – ikke en borger eller en patient. Du kan forvente at få personlig hjælp og detaljeret sparring fra de dedikerede ansatte, som varetager kommunikationen med firmaets kunder. Kunderne kan være mennesker, som er ramt af handicap, eller det kan være deres pårørende.

Du får den bedste hjælp til dig selv, din ægtefælle eller en forælder ved at samarbejde med ét af Danmarks største, private firmaer, som kan varetage både hjemmehjælp, rådgivning og ledsagelse.

Samtlige ansatte er uddannede indenfor de arbejdsområder og erhverv, som de varetager.

Ved at være kunde hos et privatfirma med handicaphjælp får du den bedste og mest specialiserede, fysiske hjælp, og du kommer i trygge hænder mentalt.

En situation med sygdom eller handicap skaber usikkerhed og utryghed. Derfor er det afgørende, at du behandles med den omsorg og den omtanke, som der er brug for til at genvinde de mentale kræfter.

Derfor er den mentale sundhed afgørende for trivslen

Det er en skræmmende oplevelse for et menneske at havne i en situation, hvor det ikke længere er muligt at føre den livsstil, som man tidligere har haft. Hver dag erfares det, hvordan mobiliteten, balancen eller bevægelsesfriheden ikke længere er den samme, og det kan føre til, at mennesket mister mod, tro og håb.

Det er afgørende for den mentale sundhed, at der sættes ind med den nødvendige, fysiske hjælp i tide. Den rette og tilstrækkelige handicaphjælp kan være kilden til, at mennesket med handicap genvinder fysisk styrke og får oplevelser, der stimulerer den psykiske trivsel.

Hvis der ikke tages hånd om de mentale aspekter (selvopfattelse, tro på en god fremtid og bedring af personlig situation), kan det i værste fald føre til depressiv tilstand. En depressiv tankegang har negativ indflydelse på menneskets tilstand både her og nu samt i fremtiden. Der er brug for optimistisk tankegang og tro på bedring, hvilket blandt andet kan stimuleres fra passionerede handicaphjælpere.

Få specialiseret hjælp til forskelligartede opgaver

Det er forskelligt, hvilken type hjælp et menneske med fysisk handicap har behov for. Det kan være afgrænset hjælp, som der er brug for til ledsagelse til dagligdagens gøremål såsom indkøb eller hjælp til kørsel. I andre tilfælde er der behov for mere omfattende hjælp. Det kan være assistance til udførelse af praktiske opgaver i hjemmet samt personlige plejeopgaver.

Når du er kunde hos et privatfirma med professionel handicaphjælp, vil der blive lagt en plan for den type hjælp, som er nødvendig hos dig selv eller mennesket, som du er pårørende til.

Sådan genkender du de bedste firmaer med professionel handicaphjælp

Det er en vigtig sag at vælge det bedste firma, der kan støtte dig eller mennesket, som du elsker, når der brug for personlig eller fysisk hjælp. Du finder alt den nødvendige information om professionalisme og specialisering ved at undersøge firmaernes hjemmesider.
Her skal du blandt andet holde øje med, om det pågældende firma samarbejder med fagforeninger indenfor pleje- og sundhedssektoren. Og du skal vælge de firmaer, som er underlagt tilsyn fra Socialstyrelsen.