Motion nedsætter risikoen for demens!

Nye svenske undersøgelser viser tegn på at kvinder, som har god kondition har nedsat risiko for at udvikle demens. Testresultaterne viste imponerende 88 procent nedsat risiko, sammenlignet med kvinder, vis kondition er middelmådig eller derunder. Forskerne er forbløffede over resultatet, da man ikke forventede så stor en forskel.

kvinde har demens

Svensk undersøgelse om demens

Trods at testen af ny, så skal man stadigvæk være påpasselig med at drage en konklusion på det præcise difference, da testen blot involverede 191 kvinder. Disse kvinder befinder sig alle i aldersgruppen 38-60 år. Kvinderne er blevet fulgt i 44 år, efter at man i sid tid (1968) opdelte disse i 3 risikogrupper baseret på deres tilgang til motion. Tallet kan være svingende, men der er dog næppe tvivl om at der er noget om snakken ift. at kondition og demens har noget med hinanden at gøre.

For at styrke testresultaterne, så har man løbende udført psykiatriske tests, herunder primært demems test, for at tjekke om nogle af kvinderne var begyndt at udvikle demens, i så fald i hvilken alder. Kvinderne blev undersøgt i 1974, 1980, 1992, 2000, 2005, 2009.

Alle kvinder var opdelt oprindeligt i disse tre forskellige klasser: High fitness, medium fitness og low fitness.

Forskerne fandt ret hurtigt et mønster, som viste tydelige tegn på at gennemsnitsalderen for begyndende demens var 11 år højere for de kvinder som befandt sig i high fitness gruppen – altså den sundeste gruppe. Disse tal var selvfølgelig baseret på kvinderne, som befandt sig i de andre to kategorier, herunder medium fitness samt low fitness. Som tidligere nævnt, så kunne man også konkludere, at High fitness havde 88% mindre risiko for at udvikle demens.

Mænd er ikke undtaget – motion er sundt.

At undersøge en gruppe mennesker over tid er ikke nyt, men testresultaterne er selvsagt lang tid undervejs med denne form for forskning. Det er ikke kun kvinder som har været teste i denne form for længdesnitsundersøgelser, man udførte for nogen tid siden også en test, som både inkluderede mænd og kvinder. Her undersøgte man hvorvidt at der var en sammenhæng mellem graden af fitness og graden af demens.

Resultaterne var klare – der er større chance for at udvikle demens tidligere, hvis man ingen idræt dyrker.

Man har dog ikke endnu kunne påpege den egentlig grund til at resultaterne har været som de har. Faktisk har der været en tvivl omkring det skyldes en sammenhæng mellem hjernes optag af ilt og nærringsstoffer, og derfor er rigt beriget med blodkar sammenlignet med resten af kroppens organer. Med andre ord, så formoder man at øget fitness er godt for hjernens almene sundhed.

Gælder også for mænd
Tidligere længdesnitsundersøgelser, hvor man undersøger man de samme mennesker over tid, har også vist en omvendt sammenhæng mellem graden af fitness og graden af demens samt vist, at dette forhold også gælder for mænd.

Årsagen til denne stærke formodning – forskningen har ikke kunnet give det endelige bevis – om en sammenhæng mellem hjernen og fitness-niveauet er, at hjernen kræver meget ilt og mange næringsstoffer og er derfor rigt forsynet med blodkar sammenlignet man andre af kroppens organer. Derfor vil alt hvad personen gør

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens