Hvad står DNA for?

Er du også interesseret i hvad DNA er og hvordan det fungere. I denne artikel ville vi komme ind på hvordan DNA er opbygget og hvilket indflydelse det har.

DNA streng

Hvad bruges DNA til?

DNA molekylets byggesten og er selve hjernen af cellen som bruges til at skabe nye celler, udvikle vækst, formere sig og producere de vigtige proteiner du har brug for.

DNA

DNA står for DeoxyriboNucleic Acid, (eller DeoxyriboNucleic Syre på dansk) og er et molekyle der er grunden til at vi lever og er som vi er. Alt der gør os til os findes i DNA molekylet.

DNA’en er opbygget som en spiral med strenge der forbinder hinanden. Her er der nogle bestemte strenge som passer sammen, og når strengen skal kopieres, klippes de op mellem forbindelserne, kopieres og samles derefter igen. På den måde kan man skabe en nøjagtig kopi af DNA-strengene og stadig sørge for at strengene er intakte.

Vores krop er opbygget af bitte-bittesmå celler. Der findes over flere millioner af dem i kroppen, og alle af dem har den samme kopi af en DNA streng inde i sig.

Cellen er opbygget i en ydre celle og en indre celle som kaldes cellekernen. I den ydre celle er der mange forskellige membraner, disse holder cellen sund og velfungerende. Men inde i cellekernen findes DNA’en. Herinde sker der dagligt kopieringer af DNA-strengen for at kroppen f.eks. ved hvilke proteiner der skal nedbrydes så du bedst kan udnytte dem.

Hvis du skal have et barn, er det også DNA’en som gør at børnene kommer til at ligne forældrene, da de to halve DNA-strenge (en fra hver forældre) blandes under skabelsen af fosteret. Her sker der dog også noget som hedder variation. Det gør at vi ikke kommer til at ligne vores forældre 100% men at DNA strenge fra faren og moren blandes og derefter kombineres til at skabe barnet.

Så DNA er noget af det vigtigste i hele kroppen og byggestenen for vores egen personlighed.