Hvad er normal blodtryk?

Et normalt klinikblodtryk lyder på 120/80 mmHg (udtales 120 over 80). Et klinikblodtryk er et blodtryk, der er målt af en læge eller lignende. Hvis dit klinikblodtryk er 140/90 mmHg eller højere, så har du et forhøjet blodtryk.

måling af blodtryk - lavt eller højt blodtryk

Kan mit blodtryk være for lavt?

Dit blodtryk kan også være for lavt. Der er dog ikke nogen reel nedre grænse. Blodtrykker er som regel for lavt, hvis der forekommer symptomer på dette. Det inkluderer bl.a. svimmelhed, at det sortner for øjnene, hvis man rejser sig for hurtigt eller besvimelse. Er der ikke symptomer, så er dit blodtryk ikke for lavt.

Uanset hvilken måling, der foretages, så er blodtrykket ikke for lavt, hvis ikke du oplever symptomer. Der er variation i blodtrykket hos alle mennesker fra dag til dag – og i løbet af dagen. Det er typisk lavest ved hvile om natten. Anstrenger man sig fysisk, så stiger blodtrykket naturligvis på betragtelig vis.

Endvidere kan psykisk stress også fører til et stigende blodtryk. Det er både normalt og forbigående, hvorfor det ikke har nogen negativ indvirkning. I og med at der opstår variationer i løbet af dagen og under aktivitet, så er det essentielt, at blodtrykket måles, når man er afslappet og efter de faste procedurer på området.

Derfor vil et blodtryk heller ikke vurderes som værende for højt, hvis ikke de målte værdier er for høje ved gentagne målinger.

Du bør få målt dit blodtryk jævnligt

Det er faktisk vigtigt at måle sit blodtryk med jævne mellemrum. Enten skal det ske hos lægen eller hjemme. Et forhøjet blodtryk kan som regel ikke mærkes, men vil dog alligevel øge risikoen for alvorlige sygdomme. Det kan resultere i alt fra hjertekrampe til blodpropper. Derfor kan det have fatale konsekvenser.

Betydningen af dine blodtrykstal afhænger af flere parametre. Det afhænger blandt andet af enten fravær eller tilstedeværelse af øvrige risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdomme.

Sådan måler du dit blodtryk

Du kan selv måle dit blodtryk derhjemme. Det kræver dog at du har en blodtryksmåler. For at sikre, at du får en korrekt måling, skal du:

  • Måle dit blodtryk to gange om dagen. Du bør helst gøre det morgen og aften, før du har spist eller indtaget medicin. Bør desuden gøres i 3-5 dage.
  • Måle blodtrykket tre gange i træk med fem minutters mellemrum mellem hver af dine målinger.
  • Tage gennemsnittet af de tre målinger, i stedet for at kigge individuelt på hver måling. Det giver det mest nøjagtige resultat.